• Algemeen

  Veel gestelde algemene vragen aan BZF

 • Bedrijf starten

  Veel gestelde vragen m.b.t. het starten van een onderneming vanuit een uitkeringssituatie.
 • Bbz 2004

  Veel gestelde vragen over het Bbz 2004. Bijvoorbeeld over aanvragen, administratieve zaken, de jaarlijkse definitieve vastelling en dergelijke.

 • IOAZ

  Veel gestelde vragen over de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)

 • Participatie Wet

  Vragen m.b.t. Participatie Wet en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz2004). Lees er hier meer over.