Algemeen

Veel gestelde algemene vragen aan BZF

Bedrijf starten

Veel gestelde vragen m.b.t. het starten van een onderneming vanuit een uitkeringssituatie.

Bbz 2004

Veel gestelde vragen over het Bbz 2004. Bijvoorbeeld over aanvragen, administratieve zaken, de jaarlijkse definitieve vastelling en dergelijke.

IOAZ

Veel gestelde vragen over de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)

Participatie Wet

Vragen m.b.t. Participatie Wet en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz2004). Lees er hier meer over.