BZF logo

Ik ben ondernemer en heb een vraag

Bent u ondernemer en wilt u groeien, een volgende stap zetten met uw bedrijf of heeft u een financieel probleem? Wij adviseren en helpen u op weg.

Financieel probleem
Diverse linken naar MKB organisaties

Ik wil starten en heb een vraag

Als startende ondernemer loopt u tegen talloze vraagstukken aan die moeten worden opgelost. Wij helpen graag op weg. Kijk alvast op onderstaande linken.

Veel gestelde vragen
Advies en begeleiding
Diverse linken naar MKB organisaties

Privacystatement

Bureau Zelfstandigen Fryslân is een samenwerkingsverband van 17 Friese gemeenten en is een onderdeel van de sector sociale zaken gemeente Leeuwarden. Voor de gemeente Leeuwarden staat een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens bij een bezoek aan de website centraal. De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt altijd vertrouwelijk behandeld en nimmer aan derden verstrekt. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt Bureau Zelfstandigen Fryslân overeenkomstig het sinds 25 mei 2018 bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Regels

Om uw recht op privacy te waarborgen gaat de gemeente uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Niet elke ambtenaar mag ze inzien of gebruiken en al helemaal niet zonder meer doorgeven aan derden. Hiervoor bestaan duidelijke regels die worden voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze regels zijn samengevat in het privacybeleid en –reglement. Dit beleid en reglement is voor alle ambtenaren beschikbaar en is ook voor u als burger in te zien op de gemeentelijke website. De functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op de naleving van dit reglement.

Plichten en verantwoordelijkheden

De gemeente Leeuwarden is verantwoordelijk om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en heeft een aantal plichten om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik. De gemeente moet voldoen aan de wet- en regelgeving voor het verwerken van persoonsgegevens, dat betekent onder meer dat de gemeente Leeuwarden alleen uw persoonsgegevens gebruikt als daar een geldig doeleinde voor is, zoals de uitvoering van wettelijke en publieke taken. Deze persoonsgegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

De gemeente Leuwarden heeft passende beveiligingsmaatregelen -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen. Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, hebben gemeentelijke medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn.

De gemeente Leuwarden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en het naleven van wettelijke verplichtingen

Uw rechten

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

  • Recht op informatie: Waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren?
  • Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de gemeente.
  • Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is.
  • Recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens.

U kunt uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen. De gemeente Leeuwarden zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren. Om verkeerd gebruik van uw gegevens te voorkomen kunnen wij u vragen om u te identificeren.

Meer informatie

Wilt u meer weten over uw privacy kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring dan kunt u hierover contact opnemen met BZF.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.


Website

Bij een bezoek aan onze website worden gegevens vastgelegd zodat wij informatie krijgen over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van het bezoek (overdag of in de avonduren). Om de faciliteiten en functies aan te passen aan het systeem van de gebruikers, houden wij bij met welk type browser onze site wordt benaderd. (zie voor meer informatie: Cookies)

Bij het stellen van een vraag of het maken van een afspraak met een medewerker van BZF dient u bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Deze gebruikt Bureau Zelfstandigen Fryslân alleen om u de gevraagde dienst te kunnen leveren.

Cookies

Er is sinds 1 juni 2012 een nieuwe wet, de telecomwet. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over 'cookies' en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook de website van Bureau Zelfstandigen Fryslân maakt gebruik van enkele cookies. Om deze reden is er daarom, bij het eerste bezoek aan de site, aan de bovenzijde een (banner) melding te zien.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw eigen computer. Een cookie slaat geen naam op, niet uw adres, niet uw leeftijd en ook andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en interesses op basis van surfgedrag. Cookies kunnen dus NOOIT gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze uw computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren '90 zonder incident gebruikt op bijna iedere website op het world wide web.

Cookies voor eigen websitestatistieken

Met uw toestemming plaatsen wij een “tracking cookie” op uw computer. Deze cookie van Google Analytics gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s zijn bezocht, enkel voor de statistieken zodat er gezien kan worden hoe en op welke manier de site wordt gebruikt. Deze informatie wordt ingezet om de website efficiënter te maken zodat bezoekers uiteindelijk sneller en beter toegang hebben tot de informatie die zij zoeken.

Overige cookies

De site gebruikt een cookie met betrekking tot een “like” button naar Facebook, LinkedIn en Twitter.

Hoe kan ik cookies uitzetten?

Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Het niet toestaan van gebruik van cookies kan tot gevolg hebben dat de website op onderdelen niet volledig functioneert.

Cookies uitzetten:

 

Proclaimer

Bureau Zelfstandigen Fryslân is beheerder van deze website en doet er alles aan deze actueel en van de juiste informatie te voorzien. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij het bijzonder op prijs als u ons dit meldt door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Weblinks
Deze website bevat links naar andere websites die niet door Bureau Zelfstandigen Fryslân worden beheerd. Bureau Zelfstandigen Fryslân kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites. Links van derden zijn alleen toegevoegd voor uw gemak en informatie. Bureau Zelfstandigen Fryslân is niet verantwoordelijk voor de inhoud er van. De vermelde links op de BZF-website houden niet automatisch in dat Bureau Zelfstandigen Fryslân deze sites, webpagina's, functies en hun respectievelijke inhoud of enige associatie met de beheerders daarvan goedkeurt of zich daaraan conformeerd.

Afdrukken E-mailadres