• Préstarter en startende ondernemer, met een Participatiewet (bijstands-)uitkering, of bedreigd wordt met werkloosheid. Er zijn veel mogelijkheden voor begeleiding, scholing en financiële ondersteuning of krediet bij het starten van een eigen bedrijf.
  • Gevestigde ondernemer, de mogelijkheid bestaat financiële ondersteuning te bieden bij problemen van tijdelijke aard. Het bedrijf moet naar verwachting wel levensvatbaar zijn. En de voorwaarde is dat de ondernemer voor het levensonderhoud hoofdzakelijk aangewezen is op inkomsten uit zijn/haar bedrijf.
  • Zelfstandige die het bedrijf wil beëindigen, als er tijdens de beeindigingsperiode onvoldoende (bedrijfs)inkomsten zijn waaruit de kosten van levensonderhoud moeten worden gedekt kan Bureau Zelfstandigen zorgen voor een aanvullende uitkering tijdens de afbouwperiode. De afbouwperiode kan per bedrijf verschillen.
  • Zelfstandige ouder dan 55, met een niet levensvatbaar bedrijf. Ondernemer kan een beroep doen op de ouderenregeling, mits er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Oudere zelfstandige die het bedrijf moet beëindigen of verkopen kan een beroep doen op de wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ).