Intakegesprek

Voorafgaand aan uw aanvraag vindt er een informatiegesprek plaats waarin de regeling wordt uitgelegd. Vervolgens doet u een aanvraag middels een aanvraagformulier en na aanlevering van aanvullende stukken wordt in veel gevallen een externe deskundige ingeschakeld voor het doen van een haalbaarheidsonderzoek.

Uiteindelijk beslist Bureau Zelfstandigen Fryslân namens het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente waarin u woonachtig bent of de aanvraag al dan niet wordt gehonoreerd.

Klik hier om contact op te nemen!