Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (oftewel Bbz 2004) is een kredietregeling voor personen die vanuit een (dreigende) uitkeringspositie een bedrijf willen starten en hiervoor (zelf) de financiering niet rond kunnen krijgen, de zogenaamde startende zelfstandige ondernemers.

Ook gevestigde zelfstandige ondernemers die tijdelijk niet beschikken over voldoende (financiële) middelen om in hun bestaan te voorzien en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering in het reguliere circuit kunnen krijgen, kunnen een beroep doen op deze regeling.

Voor oudere en beëindigende zelfstandig ondernemers zijn er ook financiële mogelijkheden.

De Bbz-regeling omschrijft een zelfstandige als:
De belanghebbende van 18 tot 65 jaar, die voor de voorziening in het bestaan is aangewezen op arbeid in het eigen bedrijf of zelfstandige beroep in Nederland en die voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening daarvan. Met wettelijke vereisten wordt bedoeld dat de belanghebbende moet voldoen aan de vestigingswetgeving en aan het urencriterium (art. 3.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001).